Wycieczka w Rynnie Jezior Kuźnickich!

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Mokradeł, który przypada 2 lutego, Nadnotecki Instytut UAM w Pile wraz z Nadleśnictwem Zdrojowa Góra, Polskim Towarzystwem Leśnym i Fundacją „POLEM, LASEM…” zapraszają na wycieczkę pieszą „W głąb Rynny Jezior Kuźnickich”. W 2019 r. tematem przewodnim obchodów jest ochrona mokradeł w kontekście walki ze zmianami klimatu.

Mokradła, czyli obszary wodno-błotne, to tereny bagien, błot i torfowisk, ale też zbiorniki wodne zarówno naturalne jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących. Właściwe ich funkcjonowanie wspiera nasze wysiłki w walce ze zmianami klimatu: pochłaniają dwutlenek węgla, ograniczają powodzie, łagodzą skutki suszy, ograniczają wezbrania sztormowe i chronią wybrzeża. Naukowcy szacują jednak, że od lat siedemdziesiątych XX wieku zostało utraconych 35% mokradeł na świecie. Wspólne działania na rzecz ochrony i odtworzenia tych ekosystemów pomogą nam przygotować się na skutki zmian klimatu, radzić sobie z nimi oraz je niwelować.

W pilskich lasach dość licznie występują tereny wodno-błotne – w tym torfowiska czy mechowiska. Jedne z najcenniejszych i najlepiej zachowanych znajdują się w Rynnie Jezior Kuźnickich, w tym na terenie rezerwatu przyrody „Kuźnik”.

Podczas wycieczki wzdłuż rzeki Rudy, wybiegając nieco poza granice rez. „Kuźnik”, przybliżymy rolę mokradeł w przyrodzie i ich znaczenie dla człowieka. Przyjrzymy się również działaniom ochronnym, prowadzonym przez Nadleśnictwo Zdrojowa Góra w celu zachowania tych cennych siedlisk. Nie zabraknie także ciekawych obserwacji przyrodniczych i pogadanek historyczno-krajoznawczych. Naszą zimową wędrówkę zakończymy wspólnym ogniskiem z kiełbaskami!

Kiedy? 2 lutego 2019, godz. 9.30
Gdzie? zbiórka na parkingu przy Zalewie Koszyckim w Pile, na wysokości wejścia do rez. „Kuźnik”
Długość trasy? 6 km
Co warto zabrać? ubiór dostosowany do warunków pogodowych, buty terenowe, prowiant, termos, kiełbaski na ognisko 🙂

Wstęp wolny – wszyscy głodni wiedzy i zimowych, leśnych wrażeń, mile widziani!

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w wydarzeniu pod opieką osoby dorosłej lub po okazaniu zgody rodzica/prawnego opiekuna. Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na Facebooku!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.